Vibehaven - Om projektetVibehavens helhedsplan har fået egen hjemmeside.
Her finder du information om renoveringen
og du kan følge med i udviklingen af helhedsplanen.
 

Den 2. maj 2019 var helhedsplanen for Vibehaven og Åhaven i nyhederne. Efterfølgende har vi udsendt denne information - læs her

 

Den fysiske renovering forventes at begynde i foråret 2020.

 

Vi har lagt præsentationen og referatet
fra det orinterende møde den 7. marts 2019
ind under "DOKUMENTER".

Se også infobreve og andet materiale her.

Renovering af
Vibehaven

Boligerne i Vibehaven blev opført af DANALEA i midten af 1970'erne. De opførte nogle af de første industrielle modulbyggerier i Danmark. Naboafdelingen i Åhaven er bygget på tilsvarende måde og af den samme entreprenør.

Som årene er gået har forskellige byggetekniske problemer vist sig. Bygningerne er opført i spånplade på alle de indvendige overflader, vægge, lofter og gulve. Det har givet problemer med skimmelvækst og afdampning af formaldehyd fra limen i spånpladerne.

Siden efteråret 2014 har vi arbejdet med en fysisk helhedsplan for afdelingen. Der har været holdt møder mellem afdelingsbestyrelsen, Civicas driftspersonale og eksterne parter. Alle problemstillinger skulle findes. 
 

Målet er at renovere afdelingen, så de byggetekniske dårligdomme fjernes for altid. Vi ønsker sunde og velfungerende boliger i Vibehaven.
Hvordan skal boligerne renoveres? Det undersøger vi nu, hvor vi har valgt at demontere én bolig. Det arbejde begyndte i november 2017.

Har du spørgsmål? Kontakt os, og vi vender tilbage


 

 • Genhusningskoordinator

  Genhusningskoordinator

  Dorthe Sandholdt

  Telefon 63 133 168

 • Projektleder

  Projektleder

  Carsten Clement 

  Telefon 63 125 145